PROJEKTE

“Shkolla e Gjelbër”

Fusha e veprimtarise: Mbrojtja e mjedisit, rritja e ndërgjegjes ambientaliste të qytetarëve, kryesisht e të rinjve dhe sensibilizimi.

Kohezgjatja: Prill-Nentor 2017

Qëllimi dhe objektivat:

Ndihma e njësive te pushtetit vendor dhe kompanive ricikluese për te përshpejtuar procesin e …

“Resistance against Corruption in Higher Education”

Duration:  April – July 2017
Objectives of the project: Identification of cases of corruption in universities Strengthening the student structures in the practices of denunciation of corruption
Main activities:

Holding five informational meetings with students on the procedures …

Task – Forca Studentore

Project goal: Empowering and preparing a well-trained student group with the practices of denouncing and identifying corruption in higher education.

Activities:

1. Launch of the Student’s Task Force poster in 3 Universities through transparency stands.

2. Training with …

OBJEKTIVAT TONA

Lajme

NE JEMI NJË SKUADËR QËNDRESTARE

Hapësira për ata shqiptarë që besojnë tek pushteti i qytetarit dhe që janë të vendosur për të mos qenë pjesë e sistemit politik. Të jesh një qytetar me pushtet është më mirë se të pretendosh karrigen e një pushtetari.

  • In most countries, citizens have the freedom of speech.But in a democracy, they still have the freedom after they have spoken
    Andre Guillois
  • When a nation is awakened, then the people are sovereign
    Victor Hygo
  • Our responsibility towards the country is undeniable: will suffer when Albania suffers, and will rejoice when it rejoices
    Faik Konica