PROJEKTE

“Shkolla e Gjelbër”

Fusha e veprimtarise: Mbrojtja e mjedisit, rritja e ndërgjegjes ambientaliste të qytetarëve, kryesisht e të rinjve dhe sensibilizimi.

Kohezgjatja: Prill-Nentor 2017

Qëllimi dhe objektivat:

Ndihma e njësive te pushtetit vendor dhe kompanive ricikluese për te përshpejtuar procesin e …

“Resistance against Corruption in Higher Education”

Duration:  April – July 2017

Objectives of the project: Identification of cases of corruption in universities Strengthening the student structures in the practices of denunciation of corruption

Main activities:

Holding five informational meetings with students on the procedures …

Student’s Task Force

Lack of corruption in higher education is not only at the level of 90%, but students are afraid to communicate with a police officer or university supervisor out of potential vengeance. Sometimes they assist this …

OBJEKTIVAT TONA

Lajme

NE JEMI NJË SKUADËR QËNDRESTARE

Hapësira për ata shqiptarë që besojnë tek pushteti i qytetarit dhe që janë të vendosur për të mos qenë pjesë e sistemit politik. Të jesh një qytetar me pushtet është më mirë se të pretendosh karrigen e një pushtetari.

  • In most countries, citizens have the freedom of speech.But in a democracy, they still have the freedom after they have spoken
    Andre Guillois
  • When a nation is awakened, then the people are sovereign
    Victor Hygo
  • Our responsibility towards the country is undeniable: will suffer when Albania suffers, and will rejoice when it rejoices
    Faik Konica