Task Forca Studentore

Titulli i projektit: Task Forca Studentore

Mbështetur nga: Fondacioni Friedrich Ebert

Afati i zbatimit: 01/10/2017 – 30/09/2017

Qëllimi:  Fuqizimi dhe përgatitja e një grupi studentësh të mirë-trajnuar mbi praktikat e denoncimit dhe identifikimi i korrupsionit në arsimin e lartë.

Shtrirja gjeografike: Tirana

Aktivitetet e projektit:

  1. Lancimi i posterave të Task Forcës Studentore në 3 universitete nëpërmjet stendave të transparences.
  2. Trajnim me një ekspert të policisë së shtetit “Si të denoncojmë korrupsionin në arsim?”
  3. Trajnim me një ekspert të medias “Si të denoncojmë korrupsionin në arsim?”
  4. Shkrimi i dy artikujve në mediat sociale për të prezantuar punën e Task Forcës Studentore.